Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý loạt sai phạm

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý loạt sai phạm

Ngày 20/2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với kết luận thanh tra dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và yêu cầu các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.