Nhân lên giá trị hàng Việt

Nhân lên giá trị hàng Việt

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã bước sang năm thứ 10. Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam từng bước được định hình. Ấy là thành quả của cả quá trình kiên trì, bền bỉ, hướng về đích đến mang tinh thần của cuộc vận động.

Tham vọng ‘tỷ đô’ của Nam Long

Tham vọng ‘tỷ đô’ của Nam Long

Tham vọng tỷ đô của Nam Long được thể hiện qua tốc độ thâu tóm quỹ đất. Tính riêng năm 2018, lượng quỹ đất của Nam Long mua đã tương đương gần bằng một nửa lượng quỹ đất tích lũy trong 25 năm trước đó.