Thương mại đối mặt nhiều bất lợi

Thương mại đối mặt nhiều bất lợi

Trước diễn biến thương mại 6 tháng, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đứng trước cả yếu tố thuận lợi như có cơ hội gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đồng thời ...